OPG Mandić Dragan

Kontakt informacije
mandicdragan61@gmail.com
092/230-8638
Adresa
ISTREV 141
DRENOVCI, Vukovarsko-srijemska županija 32257
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG