OPG Ivančan Mihael

Kontakt informacije
mihaelivancan@gmail.com
0913605588
Adresa
Sirova Katalena 42
Đurđevac, Koprivničko-križevačka županija 48350
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG