Drempetić Andrija

Kontakt informacije
martina_saban@yahoo.com
0995989647
Adresa
DUBRAVAČKA CESTA 20
DONJA STUBICA, Krapinsko-zagorska županija 49240
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG