OPG Borović Ivan

Kontakt informacije
eko.borovic@gmail.com
+385958949062
Adresa
Donji Pustakovec 89, Prelog
Prelog, Međimurska županija 40323
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG