OPG Baričević Dalibor

Kontakt informacije
dalibor.bari@gmail.com
0994336603
http://opg-baricevic.eu
Adresa
Bartola Kašića 6
Karlovac, Karlovačka županija 47000
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG