OPG Prpić

Kontakt informacije
dianap528@gmail.com
091 47 11 169
Adresa
Brežani 12
Karlovac, Karlovačka županija 47000
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG