OPG Pintar Anita

Kontakt informacije
opg.pintar@gmail.com
0989280481
Adresa
NARODNOG OSLOBOĐENJA 23
Čabar, Primorsko-goranska županija 51306
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG