OPG Pandurić Nikola

Kontakt informacije
panduric.nikola@gmail.com
091/588-1540
Adresa
J.J. STROSSMAYERA 75A
MARIJANCI, Osječko-baranjska županija 31555
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG