Papić Ivana

Kontakt informacije
ivana.papic2108@gmail.com
0997362839
Adresa
Tušilović 82
Karlovac, Karlovačka županija 47000
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG