OPG Fanjek Stjepan

Kontakt informacije
stevica007@net.hr
091 510 97 60
Adresa
Mahično 47
Karlovac, Karlovačka županija 47000
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG