Mosnak Katarina

Kontakt informacije
katarina.mosnak@gmail.com
0994513344
Adresa
Brezje Dravsko 23
Cestica, Varaždinska županija 42208
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG