OPG Matanić Tome

Kontakt informacije
k.matanic@yahoo.com
098/558516
Adresa
Riječka 5 A
Lički Osik, Ličko-senjska županija 53000
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG