Fruk Melita

Kontakt informacije
melitafruk@gmail.com
0923355881
Adresa
Vinično 50
Visoko, Varaždinska županija 422224
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG