Ostoja Štefica

Kontakt informacije
stefica.ostoja@gmail.com
047637132
Adresa
Gornja Jelsa 39
Karlovac, Karlovačka županija 47000
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG