OPG Samaržija

Kontakt informacije
joja.samarzija@gmail.com
098/9461678
Adresa
Krasno 90
Krasno, Ličko-senjska županija 53274
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG