OPG Mikić Mladen

Kontakt informacije
mikicmiha@gmail.com
098405631
Adresa
Doljan, Radnička 31
Varaždin, Varaždinska županija 42214
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG