OPG Jugović Goran

Kontakt informacije
goran.jugovic@ri.t-com.hr
091 4801193
Adresa
Drage Gervaisa 13
Rijeka, Primorsko-goranska županija 51000
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG