OPG Štalmajer Marija

Kontakt informacije
mayermarija@gmail.com
0997537548
Adresa
Alfreda Hilla 6
Vukovar, Vukovarsko-srijemska županija 32000
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG