OPG Težak Stjepan

Kontakt informacije
uup.tezak@gmail.com
0915901595
Adresa
Stjepana Radića 112
Vidovec, Varaždinska županija 42205
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG