OPG Gec Jelena

Kontakt informacije
rok.andlar@gmail.com
051 825 125
Adresa
Antuna Muhvića 44
Plešće, Primorsko-goranska županija 51303
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG