PLANTAŽA BOROVIČEK d.o.o.

Kontakt informacije
0956210722
Adresa
Trg hrvatskih branitelja 1
Petrinja, Sisačko-moslavačka županija 44250
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG