OPG Mičić Danica

Kontakt informacije
danicamicic13@gmail.com
099/8502202
Adresa
Sjeničak Lasinjski 9
Karlovac, Karlovačka županija 47000
Hrvatska

Certifikati proizvođača

  • Proizvođač je evidentiran u Upisnik poljoprivrednika/OPG