Kontaktiraj nas

Ukoliko imate tehničke probleme prilikom korištenja platforme, molimo kontaktirajte naše savjetnike telefonom ili e-mailom, e-mailom na adesu: podrska.trznica@mps.hr ili popunite ispod dostupni kontakt obrazac.


Popis savjetnika za podršku korisnicima Tržnica.hr po županijama

Ime i prezime Županija E-mail Telefon Mobitel
Joško Bubalo Grad Zagreb josko.bubalo@mps.hr 01/4882 700 091/4882830
Tatjana Štimac Grad Zagreb tatjana.stimac@mps.hr 01/6109 718 099/374 0773
Vanda Čuljat Grad Zagreb vanda.culjat@mps.hr 01/6109 963 091/4882 720
Manuel Čičko Zagrebačka županija manuel.cicko@mps.hr 01/3356 925 091/4882 962
Ljubica Magdić Karlovačka županija ljubica.magdic@mps.hr 047/777 447 091/4882 765
Marija Petir Sisačko-moslavačka županija marija.petir@mps.hr 044/524 908 091/4882 748
Iva Majhen - Vlašiček Bjelovarsko-bilogorska županija iva.majhen-vlasicek@mps.hr 043/211 471 091/4882 781
Sandra Majsec Krapinsko-zagorska županija sandra.majsec@mps.hr 049/462 607 091/4882 838
Jelena Stipetić Varaždinska županija jelena.stipetic@mps.hr 042/209 134 091/4882 971
Natalija Peter Hunjadi Međimurska županija natalija.p-hunjadi@mps.hr 040/373 374 091/4882 823
Tomislav Pojer Požeško-slavonska županija tomislav.pojer@mps.hr 034/312 539 091/4882 974
Leon Golub Koprivničko-križevačka županija leon.golub@mps.hr 048/622 018 091/4882 779
Marija Milašin Brodsko-posavska županija marija.milasin@mps.hr 035/430 077 091/4882 856
Željko Ferenc Virovitičko-podravska županija zeljko.ferenc@mps.hr 033/726 587 091/4882 977
Nada Matić Vukovarsko-srijemska županija nada.matic@mps.hr 032/862 804 091/4882 869
Emilija Cimerman Osječko-baranjska županija emilija.cimerman@mps.hr 031/586 485 091/4882 921
Predrag Janeš Primorsko-goranska županija predrag.janes@mps.hr 051/833 596 091/4882 793
Ivanka Bervida Istarska županija ivanka.bervida@mps.hr 052/866 690 091/4882 944
Nada Murgić Ličko-senjska županija nada.murgic@mps.hr 053/560 775 091/4882 795
Zvonimir Vlatković Zadarska županija zvonimir.vlatkovic@mps.hr 023/305 926 091/4882 835
Milan Jakovčić Splitsko-dalmatinska županija milan.jakovcic@mps.hr 021/455 426 091/4882 937
Jelena Brkić Terzanović Šibensko-kninska županija jelena.b-terzanovic@mps.hr 022/448 274 091/4903 855
Zoran Kajić Dubrovačko-neretvanska županija zoran.kajic@mps.hr 020/333 526 091/4882 786
Hrvoje Klarić Sve županije - ribarstvo hrvoje.klaric@mps.hr 023/681 792 099/4970 492
Valentina Andrić Sve županije - ribarstvo valentina.andric@mps.hr 023/309 822 091/4882 973
 • Grad Zagreb - Joško Bubalo, josko.bubalo@mps.hr, 01/4882 700, 091/4882830
 • Zagrebačka županija - Manuel Čičko, manuel.cicko@mps.hr, 01/3356 925, 091/4882 962
 • Karlovačka županija - Ljubica Magdić, ljubica.magdic@mps.hr, 047/777 447, 091/4882 765
 • Sisačko-moslavačka županija - Marija Petir, marija.petir@mps.hr, 044/524 908, 091/4882 748
 • Bjelovarsko-bilogorska županija - Iva Majhen - Vlašiček, iva.majhen-vlasicek@mps.hr, 043/211 471, 091/4882 781
 • Krapinsko-zagorska županija - Sandra Majsec, sandra.majsec@mps.hr, 049/462 607, 091/4882 838
 • Varaždinska županija - Jelena Stipetić, jelena.stipetic@mps.hr, 042/209 134, 091/4882 971
 • Međimurska županija - Natalija Peter Hunjadi, natalija.p-hunjadi@mps.hr, 040/373 374, 091/4882 823
 • Požeško-slavonska županija - Tomislav Pojer, tomislav.pojer@mps.hr, 034/312 539, 091/4882 974
 • Koprivničko-križevačka županija - Leon Golub, leon.golub@mps.hr, 048/622 018, 091/4882 779
 • Brodsko-posavska županija - Marija Milašin, marija.milasin@mps.hr, 035/430 077, 091/4882 856
 • Virovitičko-podravska županija- Željko Ferenc, zeljko.ferenc@mps.hr, 033/726 587, 091/4882 977
 • Vukovarsko-srijemska županija - Nada Matić, nada.matic@mps.hr, 032/862 804, 091/4882 869
 • Osječko-baranjska županija - Emilija Cimerman, emilija.cimerman@mps.hr, 031/586 485, 091/4882 921
 • Primorsko-goranska županija - Predrag Janeš, predrag.janes@mps.hr, 051/833 596, 091/4882 793
 • Istarska županija - Ivanka Bervida, ivanka.bervida@mps.hr, 052/866 690, 091/4882 944
 • Ličko-senjska županija - Nada Murgić, nada.murgic@mps.hr, 053/560 775, 091/4882 795
 • Zadarska županija - Zvonimir Vlatković, zvonimir.vlatkovic@mps.hr, 023/305 926, 091/4882 835
 • Splitsko-dalmatinska županija - Milan Jakovčić, milan.jakovcic@mps.hr, 021/455 426, 091/4882 937
 • Šibensko-kninska županija - Jelena Brkić Terzanović, jelena.b-terzanovic@mps.hr, 022/448 274, 091/4903 855
 • Dubrovačko-neretvanska županija - Zoran Kajić, zoran.kajic@mps.hr, 020/333 526, 091/4882 786
 • Sve županije - ribarstvo - Hrvoje Klarić, hrvoje.klaric@mps.hr, 023/681 792, 099/4970 492
 • Sve županije - ribarstvo - Valentina Andrić, valentina.andric@mps.hr, 023/309 822, 091/4882 973

Kontakt forma