PRAVILA I UVJETI KORIŠTENJA

Tijekom korištenja Tržnica.hr primjenjuju se sva niže navedena Pravila i uvjeti korištenja za ovu platformu kao i ostali primjenjivi zakoni. Svaka osoba koja koristi platformu prihvaća i dužna je primjenjivati Pravila i uvjete korištenja, a ako iz bilo kojih razloga ne želite ili nemate mogućnosti prihvatiti i primijeniti navedena Pravila i uvjete korištenja i koristiti ovu stranicu u skladu sa svim navedenim niže, molimo Vas da ovaj portal prestanete koristiti.

Zaštita autorskih prava i drugih prava vlasništva

Svi podaci koji se unesu na Tržnica.hr stranici i nalaze u bazi podataka iste, zaštićeni su Zakonom o autorskom pravu u korist osobe koja ih unese. Zakonom o autorskom pravu zaštićuju se i svi ostali podaci poput tekstova, podataka, tablica, fotografija i slikovnog sadržaja. Podaci koji se nalaze na stranici smiju se koristiti isključivo u skladu s Pravilima i uvjetima za korištenje stranice. Upotreba podataka na bilo koji drugi način i u bilo koje druge svrhe te kopiranje, prijepis, distribuiranje i umnožavanje istih, bez prethodnog pismenog odobrenja vlasnika/vlasnice sadržaja, protivno je Zakonu o autorskom pravu.

Tržnica.hr zadržava pravo isključiti korisnika/icu koji se neće pridržavati Pravila i uvjeta korištenja. Tržnica.hr zadržava pravo poduzeti odgovarajuće mjere protiv onih koji krše Pravila i uvjete korisnika/ca i tražiti naknadu za nastalu štetu. Svi korisnici/ce koji imaju saznanja kako se neovlašteno koriste podaci Tržnica.hr trebaju obavijestiti Vlasnika stranice o nastaloj situaciji.

Korisniku Tržnica.hr portala nije dozvoljeno:

 • zloupotrebljavanje podataka o korisnicima/cama koji su vidljivi na portalu i to u skladu GDPR zakona o zaštiti osobnih podataka
 • korištenje podataka koji se nalaze na samoj stranici u svrhu promoviranja usluga ili proizvoda bez pismenog odobrenja vlasnika stranice
 • zloupotrebljavati bili koji podatak koji je prikazan na stranici Tržnica.hr
 • kopirati, prepisivati i/ili distribuirati sadržaj objavljen na Tržnica.hr, kao niti nakon toga objavljivati u drugom mediju bez pismenog odobrenja vlasnika
 • lažno predstavljanje prilikom ispunjavanja obrazac za prijavu ili kontaktiranja drugih korisnika/ca portala koji su dali istinite podatke
 • upisivati lažne ili tuđe podatke prilikom popunjavanja obrasca za registraciju
 • upisivati lažne ili tuđe podatke prilikom dodavanja proizvoda i svih informacija o istome
 • koristiti fotografije za koje nije ostvareno autorsko pravo, kao npr. korištenje fotografija s interneta koje su zaštićene autorskim pravom
 • objavljivanje proizvoda i informacija o njima kojim se krše autorska prava trećih osoba
 • objavljivati neistinite ili netočne podatke
 • objavljivati podatke kojima se krše i povređuju tuđa prava na intelektualno vlasništvo i autorska prava
 • objavljivati ili slati sadržaj kojim se vrijeđaju važeći hrvatski propisi
 • objavljivati ili slati sadržaj koji potiče na mržnju bilo koje vrste
 • objavljivati i promovirati proizvode koje proizvođač nema, odnosno nisu stvarni proizvodi proizvođača
 • dodavati tekstove i podatke koji nisu u skladu sa zakonom i propisima Republike Hrvatske
 • ometati rad platforme Tržnica.hr na bilo koji način ili vrijeđati prava korisnika/ca ili vlasnika ovog portala
 • objavljivati ili slati sadržaj koji nije željen drugim osobama
 • neovlašteno prikupljanje, spremanje i korištenje osobnih podataka koji se nalaze na ovim stranicama
 • objavljivati i slati sadržaj koji može imati za posljedicu ometanje, ograničavanje ili uništavanje rada bilo kojeg računala

Korisnik/korisnica portala Tržnica.hr prihvaća niže navedeno:

 • Podaci uneseni u obrascu za prijavu postaju dostupni na uvid platformi Tržnica.hr i svim zainteresiranim korisnicima stranice u skladu s Pravilima i uvjetima korištenja portala.
 • Podaci uneseni prilikom prijave u registracijskom postupku su osobni i točni.
 • Tržnica.hr unesene podatke na obrascu za prijavu od strane korisnika/ce, može koristiti javno kako bi se Proizvođač povezao s korisnicima/cama.
 • Podaci se mogu se koristiti od strane Tržnica.hr u medijima i na javnim mjestima, ako se procjeni da će od dijeljenja dostupnih informacija sam Proizvođač imati koristi za promociju.
 • Tržnica.hr ima mogućnost upotrijebiti unesene kontakt podatke proizvođača za slanje dodatnih informacija, o statusu predanih podataka, o statusu proizvoda i drugih informacija koje su vezane uz projekt.
 • Tržnica.hr ima pravo uređivanja, izmjene i brisanja podataka i informacija koje su unesene od strane Proizvođača na samoj stranici bez najave, u bilo kojem trenutku i bez navedenog razloga.
 • Sve objave, poruke, tekstove i stvoreni sadržaj koji će biti prikazan na platformi Tržnica.hr i uneseni su od strane korisnika/ce su isključiva odgovornost tog korisnika/ce tko je i autor sadržana
 • Oglašavanje samo i isključivo proizvoda koji se i prodaju, a opis koji se unosi odnosi se direktno za proizvod s kojim se povezuje. Podaci o proizvodu upisuju se u za to predviđena polja.
 • Slike i fotografije koje se stavljaju uz proizvod su slike koje predstavljaju jedino i isključivo proizvod koji se prodaje.
 • Oglas se stvara unutar pripadajuće kategorije i pod kategorije za proizvod.
 • Naslov oglasa vezan je za proizvod koji se prodaje. Naslov ne smije imati više jednakih znakova za redom kako bi privukao pozornost ili imena drugih internetskih stranica ili drugih Proizvođača.
 • Stvaranje oglasa za jedan proizvod dopušteno je predati samo u jednoj odgovarajućoj kategoriji, a ne u dvije različite kategorije.
 • Korisnik/ca platforme Tržnica.hr imat će jedan korisnički profil, odnosno jedna osoba na portalu stvara jedan profil.
 • Proizvođač prodaje samo proizvode iz vlastite proizvodnje i putem svog registriranog računa proizvođača na Tržnica.hr.
 • Internetske poveznice koje se stavljaju na Tržnica.hr povezuju samo na dodatni opis predmeta ili na stranicu proizvođača. Nije dopušteno povezivanje na druge usluge ili predmete na Tržnica.hr ili povezivanje bilo kojih drugih vanjskih web stranica.
 • Korisnik/ca i Proizvođač će savjesno i u kratkom roku, prema mogućnosti, odgovarati na upite ostalih koje primi putem elektroničke pošte, portala ili telefona.
 • Korisnik/ca platforme pristaje na primanje elektroničke pošte koja je povezana s aktivnostima Tržnica.hr. Elektronička pošta može sadržavati akcijske ponude, tehničke informacije i reklamne sadržaje. Svaki registrirani korisnik/ca ima pravo tražiti da se osobni podaci koji su upisani više ne koriste za slanje elektroničke pošte, ali tada Tržnica.hr zadržava pravo zamrzavanja korisničkog profila i ista osoba prestaje biti korisnik/ca Tržnica.hr platforme i funkcija koje su dostupne registriranim korisnicima/cama.
 • Kreiranjem oglasa i predajom zahtjeva za objavu istoga neopozivo se ovlašćuje Tržnica.hr da isti sadržaj koristi, kopira, objavljuje i distribuira javno i na samoj platformi Tržnica.hr i/ili i u drugim medijima.
 • Istekom oglasa koji je imao ograničeno trajanje, Tržnica.hr ne jamči ponovni pristup podacima koji su prvotno objavljeni, shodno tome preporuka je da se podaci i slike pohrane na to željeno mjesto korisnika/ce gdje će kasnije moći pristupiti istima za ponovno korištenje.

Odgovornost platforme Tržnica.hr

Vlasnik platforme Tržnica.hr nije odgovoran prema korisnicima/cama niti bilo kojim trećim stranama za nastalu štetu, gubitak ili ozljedu koja nastane:

 • Izravno ili neizravno zbog korištenja ove strance ili stranica na koje vode linkovi s Tržnica.hr.
 • Zbog postupaka koji su poduzeti, ili nisu poduzeti, vezano za informacije ili podatke koji se nalaze na ovim stranicama ili zbog upotrebe ili nemogućnosti upotrebe ovih stranica.
 • Zbog sadržaja koji je prikazan na drugim stranicama za koje nije ovlašten.
 • Kao pravni postupak ili pritužbu protiv proizvođača koji je objavio podatke.

Tržnica.hr se ograđuje od snošenja odgovornosti za:

 • Točnost, istinitost, potpunost i legalnost podataka koje su dali sami Proizvođači kao i za opis proizvoda
 • Informacije koje su upisane od strane Proizvođača ne mogu se i neće se tumačiti kao da predstavljaju vezu s platformom Tržnica.hr kao što se isti neće niti smatrati da predstavljaju stajališta platforme i vlasnika ili da ih se podupire.
 • Bilo koji eventualni pravni postupak ili pritužbu koji su pokrenuti prema Proizvođaču koji je objavio podatke i informacije. Svi pravni sporovi u tom slučaju rješavaju se isključivo između kupca i Proizvođača.

Tržnica.hr ne garantira i ne snosi odgovornost za točnost, istinitost, potpunost i legalnost:

 • podataka koji su predani u sustav od strane Proizvođača i koji se nalaze u bazi podataka;
 • kvalitetu, sigurnost i legalnost ponuđenih proizvoda koje su unijeli samo proizvođači;
 • bilo koje postupke proizvođača, njihovu komunikaciju, načine isporuke i odnos sa korisnicima portala i kupcima njihovih proizvoda.

Tržnica.hr ne garantira kako na samoj stranici neće biti pogrešaka kao i da će uvijek i u svakom trenutku stranica raditi bez prekida i da će korisnici/ce i proizvođači kao i sve treće strane uvijek ispravno i legalno koristiti ove stranice i njihov sadržaj. Shodno tome, Tržnica.hr ne odgovara za bilo kakve štete koje mogu nastati zbog neobjavljivanja, brisanja ili prekida dostupnosti ove platforme ili grešaka u radu ove internetske stranice.

Dopune i izmjene

Tržnica.hr zadržava pravo promijene ovih Pravila i uvjeta korištenja stranice u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave, a promjene stupaju na snagu samim trenutkom objave. Korisnici/ce ove stranice dužni su provjeravati stranicu, uočiti promjene koje nastanu i istima se prilagoditi.